"Çocuklarınız Kalabalıkta Kaybolmasın"

0322 401 00 38 / 0322 233 03 06

 

KDS ( Kazanım Değerlendirme Sınavı )

   Bu uygulamanın temel amacı; öğrencilerin bulundukları sınıf düzeyinde edinmeleri beklenen bilgi ve beceri durumlarını tespit etmek, gelişimlerini takip etmek ve eksiklerini gidermeleri için onlara yol göstermektir. Benzer şekilde, KDS ile öğretmenlerin de öğrencilerini daha iyi tanımaları, öğrencilerinin akademik gelişimlerini yakından izleyebilmeleri ve eğitim ve öğretim süreçlerini planlamalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

   Uygulama sonuçları; öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik ayrı ayrı sunulan detaylı değerlendirme raporları, ilgili içeriklere yönlendirmeler gibi pek çok destekle birlikte, KDS ile bütünleştirilerek oluşturulmaktadır.

Öğrenciler için;

·         Sahip oldukları bilgi ve becerilerin bütününe bakılarak yeterlik düzeyleri belirlenir.

·         Ders ve derslerin öğrenme alanlarındaki başarı düzeyleri ile öğrenci profilleri oluşturulur.

·         Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilir.

Öğretmenler için;

·         Öğretim sürecini iyileştirecek bilgiler üretilir.

·         Yeterlik düzeyi tanımları ve şube bazında öğrencilerin bu düzeylere dağılımları verilir.

·         Şube bazında öğrencilerin başarı düzeyi dağılımları verilir.

·         Öğrenme alanları bazında öğrenci başarı düzeyleri belirlenir.

 

·         Öğrencilerin süreç içindeki akademik gelişimleri takip edilebilir.