"Çocuklarınız Kalabalıkta Kaybolmasın"

0322 401 00 38 / 0322 233 03 06

NÖS  ( Ne Öğrendim Sınavı)

Yeni öğretim programlarıyla farklılaşan öğrenme-öğretme ortamının bir gereği olarak ölçme ve değerlendirme sürecine bakış da değişmiştir. Bu yeni anlayışta değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve öğrencinin 'neyi bilmediğine' değil, 'ne bildiğine' odaklanmaktadır. Bu sistem içerisinde değerlendirme süreci; geleneksel ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarının (çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı sınavlar vb.) kullanımını zorunlu kılmaktadır

Özel Seyhan Okullarında alternatif ölçme değerlendirme araçlarına ek olarak, Milli Eğitim sınav sistemine hazırlık amaçlı çoktan seçmeli sınavlar yapılır.

Ayda bir kez yapılan ve optik okuyucularla değerlendirilen NÖS  ( Ne Öğrendim Sınavı)  standart ve eş güdümlü bir değerlendirme yapmayı, bunu yaparken de öğrencilerimizin hangi konularda geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyma amaçlanmaktadır.