"Çocuklarınız Kalabalıkta Kaybolmasın"

0322 401 00 38 / 0322 233 03 06

TGDS ( Türkiye Geneli Deneme Sınavı )

   Eğitim öğretim sürecinde ölçme değerlendirme, kazanımların izlenmesini, iyileştirme gerektiren noktaların belirlenmesini ve öğrencilerin doğru bir şekilde yönlendirilmesini amaçlar.

   Okulumuzda bütün öğrencilerimizin programdaki öğrenme değerlerini hangi düzeyde kazandıkları geçerli, güvenilir ve objektif ölçme araçları kullanılarak belirlenir. Gereken analizler yapıldıktan sonra Seyhan Okullarının hazırladığı TGDS  sınav sistemiyle kayıt altına alınır. Bu analizlerde her öğrenci ve şubenin hangi kazanımlarda iyileşmesi gerektiği tek tek tespit edilerek zümrelerle iletişime geçilir ve gereken telafi çalışmalarının yapılması sağlanır. Velilerimiz bütün akademik ölçme sonuçlarını internet aracılığıyla izleyebilir.